Freesgal

Desenvlve tamén habilidades cara a traball en equip nas diferentes tarefas deprtivas e expresivas.

Á adquisición de cmpetencia n apartad das cmpetencias básicas en cmunicación lingüística farase a través ds diferentes traballs teórics sbre das actividades prpias da materia e d curs.

Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN Antes d cmez d curs faisens a suxerencia de presentala actual prgramación cara a tela entregada xa cn antelación ó primeir día d nv curs Cn ela pretendems cma sempre deixar rexistradas pr escrit as liñas mestras que identifican ns xeit de traball, e tamén as lixeiras variacións que n ns departament de an en an ims adaptand a s requiriments educativs que a sciedade demanda.

Xa van dus ans que pla mbilidade d prfesrad d departament tems que facer adaptacións na mesma, e teñ que dicir que nn cnsider priritari facer esta prgramación en puc temp, cm se ns pide, prque se pdería prrrgar a d an anterir anque si fsen quince días, e así pder falar cn mais calma en sesións de departament tdas aquelas variacións que sen dúbida e necesari abrdar. Cm nrma xeral pdems cmezar dicind que pretendems seguir na liña de traball de tratar de rientar a s nss alumns cara a mellra da súa calidade de vida empregand aqueles instruments ó ns alcance para tratar de intervir na cnsecución de hábits saudables, mantend unha especial incidencia na mellra das súas calidades físic-mtrices.

Pr utra banda, tamén nas tarefas nas que alumnad enfróntase a situacións de aut-superación, perseveranza e actitude psitiva diante tarefas dunha certa dificultade técnica u na mellra da prpia cndición física, respnsabilidade e hnestidade na aplicación das regras e capacidade de aceptación ds diferentes niveis de cndición física e de execución mtriz dentr d grup.

A práctica e a rganización das actividades deprtivas clectivas requiren a integración nun prxect cmún, e a aceptación das diferenzas e limitacións ds participantes, seguind nrmas demcráticas na rganización d grup e asumind cada integrante as súas prpias respnsabilidades.

N cmplement das nrmas e regulaments que rexen as activades deprtivas clabran na aceptación ds códigs de cnducta prpis dunha sciedade.

Under the terms of the agreement, Fairfield Public Library card holders can download up to 5 Sony Music tracks in the MP3 format each week at no direct cost.

The library will underwrite the purchase of the music.

Leave a Reply