Mga tanging awit ng ang dating daan Freaky bisexual chat room for teens

Nangangahulugang Siya ay Dios na marunong din magparusa, lalo pa nga sa Kaniyang mga lingkod.(Awit 6: 1) Hindi liko ang Dios para hindi makita ang kamaliang nagagawa nating mga tao, lalo na sa mga lingkod Niya.Taglay din ng Dios ang katangian na magkaloob ng disiplina sa layuning maturuan ang nagkamali upang hindi na muling gawin ang nagawang pagkakamali.Sadyang tumatanggap ng kaparusahan ang mga taong ayaw magpasakop sa Kaniya.Taong 2002 naman ng magkamit ang , radyo ang naging unang midyum nito ng pangmalawakang brodkast.Taong 1980 nang umere ang 30-minutong programa ni Bro. Matapos ang ilang taong pangangaral sa radyo, nakilahok si Bro. Lahat tayo ay nagkakamali, at kung nagkakamali tayo ay hindi naman nangangahulugan na pinalalagpas ng Dios ang lahat ng mga ito.

Ang programang , na ngayon ay nagsasahimpapawid na rin gamit ang telebisyon, ay may simulcast sa pinakamalalaking istasyon ng radyo sa buong bansa.

Isa pang panibagong breakthrough larangan ng brodkasting ay ang pagpapasimula ng La Verdad TV sa taong 2012, na nagpapalabas ng mga programang panrelihiyon sa Espanyol. Nagsilbing online resource ang sa mga tagapanood ng programa para sa mga may access sa Internet.

Ang 24-oras na webcast ng Ang Dating Daan ay pinasimulan noong 2000, maging ang simulcast brodkast ng programang pangtelebisyon at ilang segment na ginawa ng Members Church of God International (MCGI).

Ilan sa mga istasyong ito ay ang DZRH, Radyo Natin, at marami pang iba.

Sa kasalukuyan, may simulcast rin ang Ang Dating Daan sa UNTV Radio La Verdad 1350 k Hz sa AM band.

Leave a Reply